met expertise en aandacht

merkadvies / sociale media-advies / vormgeving

Movimento heeft een eigen positie verworven als betrouwbare partner waar het aankomt op executive search, interim-management en leiderschapsontwikkeling in zorg en welzijn. Het geniet vertrouwen en bouwt aan duurzame relaties met opdrachtgevers waarmee het langjarig samenwerkt. Movimento is ook een unieke speler in de markt, omdat het focust op verbinding en duurzaamheid en daardoor anders te werk gaat dan vergelijkbare bureaus, vanuit de overtuiging dat er niets mooiers is dan in gezamenlijkheid een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen de sector.

Nieuwe huisstijl
Het unieke karakter van Movimento komt tot uiting in de nieuwe huisstijl die wij samen vormgaven. Een huisstijl waarin de kernwaarden van Movimento worden weerspiegeld, waaronder: helderheid, transparantie, toegankelijkheid, verbindend, mensgericht.

Directeur Astrid Booij Liewers over Wilgehof + Sodaar
‘We werken al jaren samen met Koen en later ook met Dees. Samen dragen zij zorg voor onze teksten en grafische vormgeving.  Ze nemen een fijne adviesrol in, gestuurd vanuit de samenwerking en met respect voor onze onwetendheid op dit vlak. Zo ontstond, na een periode waarin ons team onderhevig was aan vernieuwing, een grote diversiteit in onze uitingen. Zowel online als offline. De werkgroep communicatie van Movimento zocht daarom in samenspraak met Koen en Dees hoe we onze identiteit goed en eenduidig tot uitdrukking konden laten komen.

Hun expertise voedde ons. Want omdat zij ons al zo lang kennen kunnen zij hun deskundigheid inzetten met aandacht voor de gevoeligheden en wensen van ons team. Naast een eenduidige communicatiestrategie, ontstonden daaruit ook een restyling van de huisstijl en het logo. Terwijl dat laatste niet in eerste instantie de bedoeling was. Maar het sluit wel beter aan bij onze waarden en de nieuwe versie van onszelf die we ontwikkeld hebben.

Ook heel prettig is dat Koen en Dees geen moeite te veel is. als het nodig is wordt snelheid geboden, maar zorgvuldigheid en de lange termijn voor ogen houden staan altijd voorop. We werken niet voor niets al jarenlang met hen samen. Want duurzame samenwerking, met ruimte voor ieders deskundigheid, wensen en eigenheid loont!”

Foto: © Mariëlle de Wit

www.movimento-zorg.nl

error: Content is protected !!
op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dan laten wij je periodiek weten waar wij mee bezig zijn.