verbinden is een werkwoord!

tekstschrijven / (eind)redactie / vormgeving / website / promotiefilms / (social) media-advies / productiebegeleiding / online- offline ondersteuning / projectmanagement

“Verbinden is een werkwoord, daar moet je dus iets mee doen!” roept Dees altijd als het ter sprake komt. En zo is het ook. De maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie bij de omgeving waarin zij zich bevinden, of de betrokkenheid bij de maatschappij in het algemeen, zegt iets over de organisatie. De tijd dat organisaties bestaansrecht hadden puur op basis van de diensten of producten die zij leverden, ligt ver achter ons.

Identificeren, dat is waar het tegenwoordig om gaat. Aansluiten bij de belevingswereld en de waarden die de doelgroep met zich meedraagt. Zichtbaar maken dat de organisatie uit mensen bestaat. Ieder met zijn eigen passie, wensen, verlangens en kwetsbaarheid.

Waarom kiest een doelgroep voor product A en niet voor product B? Terwijl B nét zo goed, misschien wel beter is dan product A? Dat heeft alles te maken met identificatie. Een doelgroep wil zich kunnen vereenzelvigen met een product, dienst of merk. Het moet het eigenheid in zich dragen. Maar, het moet wel werkelijk en gemeend zijn, want een luchtbel wordt meteen doorgeprikt.

Zo zetten Koen en Dees  zich met hart en ziel in voor kunst en samenleving. Wat kun je als kunstenaar in breedste zin toevoegen aan een samenleving? Vanuit die gedachte is het initiatief Toeven op de Hoeve ontstaan. In eerste instantie als online agenda die zichtbaar maakte wat er allemaal voor moois op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder gebeurde. Met de slogan het is goed toeven op de hoeve is het initiatief uitgegroeid tot organisator van kleinschalige, openbaar toegankelijke evenementen. Alles met het doel het imago van de Hoeve te verbeteren. Benieuwd? Neem maar eens een kijkje: www.toevenopdehoeve.nl

error: Content is protected !!
op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dan laten wij je periodiek weten waar wij mee bezig zijn.