Categorieën
social media vormgeving

verbinden is een werkwoord!

verbinden is een werkwoord!

tekstschrijven / (eind)redactie / vormgeving / website / promotiefilms / (social) media-advies / productiebegeleiding / online- offline ondersteuning / projectmanagement

“Verbinden is een werkwoord, daar moet je dus iets mee doen!” roept Dees altijd als het ter sprake komt. En zo is het ook. De maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie bij de omgeving waarin zij zich bevinden, of de betrokkenheid bij de maatschappij in het algemeen, zegt iets over de organisatie. De tijd dat organisaties bestaansrecht hadden puur op basis van de diensten of producten die zij leverden, ligt ver achter ons.

Identificeren, dat is waar het tegenwoordig om gaat. Aansluiten bij de belevingswereld en de waarden die de doelgroep met zich meedraagt. Zichtbaar maken dat de organisatie uit mensen bestaat. Ieder met zijn eigen passie, wensen, verlangens en kwetsbaarheid.

Waarom kiest een doelgroep voor product A en niet voor product B? Terwijl B nét zo goed, misschien wel beter is dan product A? Dat heeft alles te maken met identificatie. Een doelgroep wil zich kunnen vereenzelvigen met een product, dienst of merk. Het moet het eigenheid in zich dragen. Maar, het moet wel werkelijk en gemeend zijn, want een luchtbel wordt meteen doorgeprikt.

Zo zetten Koen en Dees  zich met hart en ziel in voor kunst en samenleving. Wat kun je als kunstenaar in breedste zin toevoegen aan een samenleving? Vanuit die gedachte is het initiatief Toeven op de Hoeve ontstaan. In eerste instantie als online agenda die zichtbaar maakte wat er allemaal voor moois op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder gebeurde. Met de slogan het is goed toeven op de hoeve is het initiatief uitgegroeid tot organisator van kleinschalige, openbaar toegankelijke evenementen. Alles met het doel het imago van de Hoeve te verbeteren. Benieuwd? Neem maar eens een kijkje: www.toevenopdehoeve.nl

Categorieën
social media vormgeving

met expertise en aandacht

met expertise en aandacht

merkadvies / sociale media-advies / vormgeving

Movimento heeft een eigen positie verworven als betrouwbare partner waar het aankomt op executive search, interim-management en leiderschapsontwikkeling in zorg en welzijn. Het geniet vertrouwen en bouwt aan duurzame relaties met opdrachtgevers waarmee het langjarig samenwerkt. Movimento is ook een unieke speler in de markt, omdat het focust op verbinding en duurzaamheid en daardoor anders te werk gaat dan vergelijkbare bureaus, vanuit de overtuiging dat er niets mooiers is dan in gezamenlijkheid een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen de sector.

Nieuwe huisstijl
Het unieke karakter van Movimento komt tot uiting in de nieuwe huisstijl die wij samen vormgaven. Een huisstijl waarin de kernwaarden van Movimento worden weerspiegeld, waaronder: helderheid, transparantie, toegankelijkheid, verbindend, mensgericht.

Directeur Astrid Booij Liewers over Wilgehof + Sodaar
‘We werken al jaren samen met Koen en later ook met Dees. Samen dragen zij zorg voor onze teksten en grafische vormgeving.  Ze nemen een fijne adviesrol in, gestuurd vanuit de samenwerking en met respect voor onze onwetendheid op dit vlak. Zo ontstond, na een periode waarin ons team onderhevig was aan vernieuwing, een grote diversiteit in onze uitingen. Zowel online als offline. De werkgroep communicatie van Movimento zocht daarom in samenspraak met Koen en Dees hoe we onze identiteit goed en eenduidig tot uitdrukking konden laten komen.

Hun expertise voedde ons. Want omdat zij ons al zo lang kennen kunnen zij hun deskundigheid inzetten met aandacht voor de gevoeligheden en wensen van ons team. Naast een eenduidige communicatiestrategie, ontstonden daaruit ook een restyling van de huisstijl en het logo. Terwijl dat laatste niet in eerste instantie de bedoeling was. Maar het sluit wel beter aan bij onze waarden en de nieuwe versie van onszelf die we ontwikkeld hebben.

Ook heel prettig is dat Koen en Dees geen moeite te veel is. als het nodig is wordt snelheid geboden, maar zorgvuldigheid en de lange termijn voor ogen houden staan altijd voorop. We werken niet voor niets al jarenlang met hen samen. Want duurzame samenwerking, met ruimte voor ieders deskundigheid, wensen en eigenheid loont!”

Foto: © Mariëlle de Wit

www.movimento-zorg.nl

error: Content is protected !!
op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dan laten wij je periodiek weten waar wij mee bezig zijn.