energie losweken

‘We worden geen De Balie, zoals in Amsterdam’, zegt Job Boot over de debatten in de bibliotheek, ‘maar het leuke is dat Idea het toch wil stimuleren en faciliteren.’ En dat is nodig, want de lokale journalistiek heeft volgens hem een flinke deuk opgelopen door bezuinigingen, veranderingen in het medialandschap en de opkomst van internet. Dat heeft allemaal zijn weerslag op de participatie van inwoners.
 
De samenwerking tussen Idea en het Lokaal Mediacentrum Zeist leverde al drie levendige avonden op. Job: ‘Het leuke van die samenwerking is dat het multimediaal wordt. We proberen heel interactief en op verschillende fronten in te zetten om het een impuls te geven. Debat is belangrijk in een democratische samenleving.’ Hij ziet vooral een uitdaging in het vinden van onderwerpen die een breed publiek aanspreken en daaromheen mensen te verzamelen die daar onbezoldigd tijd en energie in willen steken.
 
Om het gesprek te stimuleren moet je betrokken zijn en goed kunnen luisteren, zegt Job: ‘Je moet de mensen zelf aan het woord laten en het verhaal laten vertellen. De grote kunst is om dat uit mensen te halen’, want, ‘Het maatschappelijk nut moet zijn dat het niet alleen stoom afblazen is en zeggen wat niet goed is, maar ook kritisch zijn en zeggen hoe het anders en beter kan.’ Er is volgens hem veel creativiteit in de samenleving die je kunt aanspreken. Om dat concreet te maken moet je mensen meenemen en soms ook ‘opvoeden’.
 
Als het dan allemaal lukt – en het leescafé zit telkens behoorlijk vol – draagt dat ook bij aan verbinding: ‘De spanning zit in onverwachte wendingen, waardoor je een andere kijk op de zaak krijgt. Het gaat om mensen uitnodigen en uitlokken. Het zou een verbindende lijn kunnen opleveren, als je mensen stimuleert om met ideeën en initiatieven te komen. Het zou mooi zijn als het debat op een goede manier emotie en inspiratie oplevert. Dat heeft het de eerste twee keer zeker gedaan.’ Job benadrukt nog maar eens dat het een essentieel deel van de democratie is: ‘Als je het debat niet meer met elkaar voert sterft er een stukje levendigheid,’ zegt hij. ‘Debat zorgt ervoor dat je elkaars standpunten verneemt en dat je misschien nader tot elkaar komt. Dat je inspiratie opdoet. Het moet een aanjager zijn om energie los te weken.’

Interview Job Boot, debatleider, Lokaal Mediacentrum Zeist. In opdracht van KunstenHuis Idea. Tekst: Dees Wilgehof-Sodaar. Foto: Mel Boas.

op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dan laten wij je periodiek weten waar wij mee bezig zijn.